Darujte nám 2% dane - kliknite
ZÁKAZ NÁVŠTEV V DSS
Vážení príbuzní, Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska Vám oznamuje, že vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19,  zakazuje všetky osobné návštevy v našom zariadení a taktiež osobné prinášanie balíkov pre Vašich príbuzných. Balíky je možné doručiť poštou alebo kuriérskou službou.

V balíku nesmú byť zasielané potraviny z domácej výroby, iba originál zabalené potraviny z predajne. Finančné prostriedky je možné posielať príbuzným iba poštovou poukážkou.

Ďakujeme za porozumenie a dúfame, že sa nám spoločne podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

PhDr. Miroslava Urblíková , riaditeľka DSS